Staňkovský rybník - jedná se o jeden z nejstarších a největších českých rybníků. Jeho plocha je 327 ha, délka 7 km, obvod 21 km, výška hráze je 18 m.
Staňkovský rybník - jedná se o jeden z nejstarších a největších českých rybníků. Jeho plocha je 327 ha, délka 7 km, obvod 21 km, výška hráze je 18 m.
Staňkovský rybník - jedná se o jeden z nejstarších a největších českých rybníků. Jeho plocha je 327 ha, délka 7 km, obvod 21 km, výška hráze je 18 m.
Staňkovský rybník - jedná se o jeden z nejstarších a největších českých rybníků. Jeho plocha je 327 ha, délka 7 km, obvod 21 km, výška hráze je 18 m.
Staňkovský rybník - jedná se o jeden z nejstarších a největších českých rybníků. Jeho plocha je 327 ha, délka 7 km, obvod 21 km, výška hráze je 18 m.
Veřejné tábořiště Obecního úřadu Staňkov.

Výzva k odstranění mobilních ubytovacích zařízení

Ke dni 30.4. 2017 končí nájemní smlouva o pachtu na pozemky p.č. 397/39 a p.č. 397/6 v k.ú. Staňkov mezi obcí Staňkov a Lesy ČR, s.p. , na kterých obec Staňkov provozovala veřejné tábořiště Blato. Zastupitelstvo obce Staňkov na svém zasedání dne 25.1. 2017 schválilo ukončení provozování veřejného tábořiště Blato ke dni 30.4. 2017.

pdfVíce...

Informace společnosti E-ON

Vážení občané, společnost E.ON každoročně navyšuje objem finančních prostředků do obnovy a posílení distribučního zařízení elektrické energie, čímž aktivně zajišťuje podmínky pro stále rostoucí požadavky zákazníků na kvalitu a spolehlivost dodávky, současně způsobem šetrným k životnímu prostředí.

Více...

Dotace z Programu obnovy venkova 2016

Obec Staňkov získala v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje na rok 2016  účelovou dotaci 190 000 Kč na akci  Vnitřní stavební úpravy objektu č. p. 83 – VI. etapa.

Uzavírka mostu ev. č. 1531-1 Staňkov

Uzavírka sil. III/1531, most ev. č. 1531-1 v km 1,498 Staňkov, v této části bude probíhat rekonstrukce výše uvedeného mostu od 18.8.2016 7:00 hod, předpokládaný termín stavby bude konec měsíce října 2016. Návrh objízdné trasy viz. odkaz níže. Pro cyklisty a pro  pěší je umožněn přechod přes lávku. pdfVíce...

Uzavření obecního úřadu Staňkov

Uzavření obecního úřadu od 10.8.2015 do 28.8.2015 z důvodu rekonstrukce.

Neodkladné záležitosti můžete řešit se starostou Václavem Dlouhým na
tel. č. 728 653 361.


Poplatky za komunální odpad můžete zaslat na účet číslo 603160329/0800 , var.symbol 1340..č.evideční a nebo popisné.