Staňkovský rybník - jedná se o jeden z nejstarších a největších českých rybníků. Jeho plocha je 327 ha, délka 7 km, obvod 21 km, výška hráze je 18 m.
Staňkovský rybník - jedná se o jeden z nejstarších a největších českých rybníků. Jeho plocha je 327 ha, délka 7 km, obvod 21 km, výška hráze je 18 m.
Staňkovský rybník - jedná se o jeden z nejstarších a největších českých rybníků. Jeho plocha je 327 ha, délka 7 km, obvod 21 km, výška hráze je 18 m.
Staňkovský rybník - jedná se o jeden z nejstarších a největších českých rybníků. Jeho plocha je 327 ha, délka 7 km, obvod 21 km, výška hráze je 18 m.
Staňkovský rybník - jedná se o jeden z nejstarších a největších českých rybníků. Jeho plocha je 327 ha, délka 7 km, obvod 21 km, výška hráze je 18 m.
Veřejné tábořiště Obecního úřadu Staňkov.
Nahoru

Platné obecně závazné vyhlášky obce

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

o stanovení systému schromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Staňkov.

kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů v obc Staňkov

o udržování čistoty a pořádku v obci

o místním poplatku z ubytovací kapacity

o místním poplatku ze vstupného

o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

O úhradě vodného a stočného ve dvousložkové formě