Staňkovský rybník - jedná se o jeden z nejstarších a největších českých rybníků. Jeho plocha je 327 ha, délka 7 km, obvod 21 km, výška hráze je 18 m.
Staňkovský rybník - jedná se o jeden z nejstarších a největších českých rybníků. Jeho plocha je 327 ha, délka 7 km, obvod 21 km, výška hráze je 18 m.
Staňkovský rybník - jedná se o jeden z nejstarších a největších českých rybníků. Jeho plocha je 327 ha, délka 7 km, obvod 21 km, výška hráze je 18 m.
Staňkovský rybník - jedná se o jeden z nejstarších a největších českých rybníků. Jeho plocha je 327 ha, délka 7 km, obvod 21 km, výška hráze je 18 m.
Staňkovský rybník - jedná se o jeden z nejstarších a největších českých rybníků. Jeho plocha je 327 ha, délka 7 km, obvod 21 km, výška hráze je 18 m.
Veřejné tábořiště Obecního úřadu Staňkov.
Vytisknout

Sbor dobrovolných hasičů Staňkov

SDH ve Staňkově byl založen 2.října roku 1898, kdy spadal pod hasičskou župu Rožmberk se sídlem župy Třeboň. První záznam uvádí 18 zakládajících členů a 47 přispívajících. V současnosti sbor spadá pod obec Staňkov, má 41 členů, z toho 29 mužů a 12 žen.

Technické vybavení :
po založení sboru byla objednána stříkačka berlovka na kolech, která byla tažena potahem a mnohdy byla k požáru tlačena lidmi. V roce 1937 zakoupil sbor motorovou stříkačku Stratílek za tehdejších 27 000,- korun. Po roce 1945 byl zakoupen malý autobus, který však byl v roce 1965 vyřazen a s ním posléze i Stratílek. Ten je však ponechán v držení sboru jako historická památka. V roce 1989 byla sboru přidělena hasičská Avia A30. Dále má sbor k dispozici PPS 12 a PPS 8. 

Kulturní činnost:
Sbor každoročně pořádá hasičský bál a znovu po několika letech začal pořádat hasičskou soutěž v požárním útoku. Též každoročně zajišťuje pořádání Mikulášské besídky pro místní děti. 

Hasičská činnost:
V obci je zřízena jednotka JSDH kategorie JPO V. Je to jednotka, která v případě potřeby vyjíždí k požárům, dopravním nehodám a událostem, které si žádají přítomnost hasičů. Dále je zde družstvo žen, které se aktivně již 6 rokem účastní s úspěchem soutěží v požárním útoku.

Složení výboru SDH ve Staňkově

Funkce Tel.:
starostka Kateřina Vrchotová 604 985 304
náměstek starosty, strojník Tomášek Jiří 721 090 050
velitel SDH Brabec Petr 602 828 679
Jednatel Haško David 733 684 672
Hospodář Brabcová Jana
Preventista Londýn Zdeněk
Vzdělavatel org. referent Dvořák Josef ml.
Referentka žen Vrchotová Kateřina

Kontrolní a revizní rada:
Matoušek Jaroslav ml.
Dvořák Josef ml.
Flaška Josef ml.