Staňkovský rybník - jedná se o jeden z nejstarších a největších českých rybníků. Jeho plocha je 327 ha, délka 7 km, obvod 21 km, výška hráze je 18 m.
Staňkovský rybník - jedná se o jeden z nejstarších a největších českých rybníků. Jeho plocha je 327 ha, délka 7 km, obvod 21 km, výška hráze je 18 m.
Staňkovský rybník - jedná se o jeden z nejstarších a největších českých rybníků. Jeho plocha je 327 ha, délka 7 km, obvod 21 km, výška hráze je 18 m.
Staňkovský rybník - jedná se o jeden z nejstarších a největších českých rybníků. Jeho plocha je 327 ha, délka 7 km, obvod 21 km, výška hráze je 18 m.
Staňkovský rybník - jedná se o jeden z nejstarších a největších českých rybníků. Jeho plocha je 327 ha, délka 7 km, obvod 21 km, výška hráze je 18 m.
Veřejné tábořiště Obecního úřadu Staňkov.

Vnitřní stavební úpravy OÚ čp.83

Obec Staňkov v termínu 1.7. – 31.8.2014 bude realizovat akci ,,Vnitřní stavební úpravy OÚ čp.83 „.

Akci bude realizovat firma Jaroslav Ambrož – Elvomont, Chlum u Třeboně.

Obec Staňkov obdrží dotaci ve výši 110 000 Kč z Programu obnovy venkova od Jihočeského kraje a část bude hrazena z vlastních prostředků 114 685 Kč.

Dětský den 24.5.2014 od 14.00 hod.

Dne 24.5.2014 v l4:00h pořádá Obecni úřad Staňkov na místním fotbalovém hřišti Dětský den.
Zveme všechny děti na den plný her a zábavy.

Zápis do Mateřské školy Chlum u Třeboně

Zápis do Mateřské školy Chlum u Třeboně pro školní rok 2014/15 se koná v úterý 4.3. v době od 8.30 - 15.30 hod. v budově mateřské školy.
Dostavte se předem pro Evidenční list, který přineste k zápisu potvrzený od dětského lékaře. Tel. 384 797 230, www.mschlum.cz