Staňkovský rybník - jedná se o jeden z nejstarších a největších českých rybníků. Jeho plocha je 327 ha, délka 7 km, obvod 21 km, výška hráze je 18 m.
Staňkovský rybník - jedná se o jeden z nejstarších a největších českých rybníků. Jeho plocha je 327 ha, délka 7 km, obvod 21 km, výška hráze je 18 m.
Staňkovský rybník - jedná se o jeden z nejstarších a největších českých rybníků. Jeho plocha je 327 ha, délka 7 km, obvod 21 km, výška hráze je 18 m.
Staňkovský rybník - jedná se o jeden z nejstarších a největších českých rybníků. Jeho plocha je 327 ha, délka 7 km, obvod 21 km, výška hráze je 18 m.
Staňkovský rybník - jedná se o jeden z nejstarších a největších českých rybníků. Jeho plocha je 327 ha, délka 7 km, obvod 21 km, výška hráze je 18 m.
Veřejné tábořiště Obecního úřadu Staňkov.

Dotační programy


Dotace z dotačního programu – rozvoje venkova a krajiny 2017

Obec Staňkov získala v rámci DP RVK od Jihočeského kraje na rok 2017 dotaci 200 000 Kč na realizaci projektu ,,Staňkov – obnova kanalizace“.

Dotace z Programu obnovy venkova 2017

Obec Staňkov získala v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje na rok 2017 účelovou dotaci 170 000 Kč na akci Vnější stavební úpravy objektu č. p. 83 – VII. etapa.